URBANNAH

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας και E-Shop

Εισαγωγή

Το www.urbannah.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου πωλούνται διαδικτυακά τα εμπορεύματα της επιχείρησης της Χαρούλας Παπαθανασίου του Νικολάου με αντικείμενο το Εμπόριο Χονδρικού Ιματισμού (εφεξής η «Επιχείρηση») που εδρεύει στην Άνοιξη Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Μαραθώνος Aρ. 73, ΤΚ 14569 (ΑΦΜ 107067102 – Αρ. ΓΕΜΗ 169306601000).

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της URBANNAH, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.urbannah.gr.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και την ΥΑ 5338/17-1-2018(ΦΕΚ 40/Β/17-1-2018) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Εάν κάποια διάταξη του παρόντος κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

 1. Ισχύς Όρων

Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους (περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου) πριν προηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και πριν προβείτε σε παραγγελία Εμπορευμάτων. Διά της εγγραφής / χρήσεως / επισκέψεως και γενικά πρόσβασής σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, όρο ή αίρεση, να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους υποχρεούστε να απέχετε από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρήση και η περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης και του συνόλου των όρων αυτής.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των όρων χρήσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. Οι Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των νόμιμων παραστατών ή κηδεμόνων τους. Η Επιχείρηση δεν συναλλάσσεται με ανηλίκους, όπως αυτοί ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, άλλως υποχρεούστε όπως χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αποκλειστικά και μόνο υπό την καθοδήγηση ενός γονέα ή εν γένει κηδεμόνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

 1. Πολιτική Απορρήτου
 • Προσωπικά Στοιχεία

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.urbannah.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά στοιχεία μόνο όταν γίνετε μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Εάν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε και στοιχεία που αφορούν την συναλλαγή σας μαζί μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη και ασφάλεια των συναλλαγών σας, την εμπορική επικοινωνία με την Επιχείρηση και την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά που μας εμπιστευτήκατε από τρίτους παρά μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας ή εργαζομένους μας ή αν αυτό προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα του, καθώς και διόρθωσης ή διαγραφής τους, όπως προβλέπουν τα άρθρα 12 έως 19 του 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και οι σχετικές διατάξεις του ν. 4624/2019.

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε χρήση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της.

Επίσης εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε χρήση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας συμφωνείτε να διατηρείτε και να ενημερώνετε με επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου σας μπορεί να γίνεται περιοδικά, με σκοπό την προώθηση καινούργιων ή παρόμοιων εμπορευμάτων, προσφορών και υπηρεσιών. Ωστόσο αν δεν επιθυμείτε την ενημέρωσή αυτή από την εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε αίτημα διαγραφής από την υπηρεσία newsletter.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί υπηρεσία και/ή να κλείσει λογαριασμούς αν οι παρόντες Όροι Χρήσης παραβιάζονται ή να αποφασίσει, στην απόλυτα διακριτική της ευχέρεια, ότι θα ήταν προς όφελος της να πράξει έτσι.

 • Πολιτική Cookies

To www.urbannah.gr χρησιμοποιεί ίχνη αναγνώρισης για μία άνετη εμπειρία αγοράς. Τα ίχνη αναγνώρισης ή αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Εάν το πρόγραμμά περιήγησης στο Web έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα ίχνη αναγνώρισης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση.

 1. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της URBANNAH δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Επιχείρησηv ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Χαρακτηριστικά Προϊόντων & Τιμολογιακή Πολιτική

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του www.urbannah.gr, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε κάποιο στοιχείο που δεν είναι σωστό, να επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στα αντίστοιχα τηλέφωνα, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των Εμπορευμάτων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα, τα υφάσματα και το μέγεθος που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

 1. Πολιτική Επιστροφών

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε ή/και να ζητήσει την αντικατάσταση τους (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα), σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Επιχείρησης του παραδόθηκαν προϊόντα ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε.

Επίσης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε ή/και να ζητήσει την αντικατάσταση τους (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα), σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την καταβολή του τιμήματος που κατέβαλε.

Οι παραπάνω επιστροφές μπορούν να γίνουν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής και ενδεχόμενης επιστροφής ενός προϊόντος είναι επιπρόσθετα, δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή και επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις επιστροφής θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για τις περιπτώσεις όλων των προϊόντων που επιστρέφονται είτε με αίτημα αντικατάστασης είτε όχι, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να προηγηθεί η έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Returns with BoxNow
 1. Ακυρώσεις Παραγγελιών

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει τιμολογηθεί/αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να καλέστε στα σχετικά τηλέφωνα και θα αναλάβει η Επιχείρηση την ακύρωσή της παραγγελίας σας.

Εάν η παραγγελία έχει ήδη τιμολογηθεί αλλά δεν την έχετε παραλάβει ακόμη και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα σχετικά τηλέφωνα και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις επιλογές σας.

 1. Τρόποι Πληρωμής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.urbannah.gr συνεργάζεται με την Viva Payments (VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.). Μέσω της υπηρεσίας Viva Payments υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής (όπως για παράδειγμα, πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών, πληρωμή μέσω χρεωστικών καρτών κτλ.).

 1. Τρόποι Αποστολής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.urbannah.gr συνεργάζεται με τις εταιρείες «ΒOX NOW Α.Ε.», «SPEEDEX ΑΕ Ταχυμεταφορών» και «DHL Express (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Διεθνείς Ταχυμεταφορές». Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθώς και στις καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα των μεταφορικών εταιρειών